Brancheverenigingen

Brancheverenigingen zijn van groot belang voor bedrijven die samen met andere bedrijven krachtig willen zijn en door samenwerking zaken proberen te bereiken.

Conclusr Research heeft daarom het initiatief genomen tot de opzet van de benchmark brancheverenigingen. Deze branchescan wordt gemeten onder de aangesloten leden van een bepaalde vereniging, alsmede onder organisaties die hebben besloten geen aansluiting bij een branchevereniging te zoeken terwijl zij op basis van hun bedrijfsactiviteiten wel tot de doelgroep van specifieke brancheverenigingen kunnen worden aangemerkt. Hiermee worden besturen en directies van brancheverenigingen in staat gesteld hun performance in de tijd te volgen en mogelijk te benchmarken met relevante andere brancheverenigingen en belangenorganisaties.

Het doel van de branchescan is het leveren van informatie waardoor brancheverenigingen geholpen worden om een nog betere dienstverlening richting de aangesloten leden te verzorgen. Ook kunnen bedrijven die nog toe niet tot aansluiting bij een branchevereniging zijn overgegaan of hun lidmaatschap hebben opgezegd, mogelijk overtuigd worden om alsnog tot aansluiting over te gaan.