Human Resources: arbeidsmarkt en personeel

Werving en selectie, detachering, arbodienstverlening en re-integratie, uitzending, payrolling en salarisverwerking. Human resources is een aandachtgebied dat aan sterke veranderingen onderhevig is, zowel tijdens hoog- als laagconjunctuur. Hoe zoeken bedrijven naar gekwalificeerde mensen en wie schakelen zij hiervoor in? Hoeveel vacatures zijn er eigenlijk en op welke functieniveaus?
Andere bedrijven hebben juist extra aandacht voor het behouden van de aanwezige kennis en focussen op de bestaande werknemers. Deze bedrijven willen ondermeer weten hoe het personeel zich in de organisatie voelt, hoe tevreden ze zijn en wat de kans is dat zij zich gaan oriënteren op een nieuwe baan?


Dit alles raakt aan een van de expertisegebieden van Conclusr. Wij volgen de HR markt en diverse arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken al sinds jaar en dag. Conclusr houdt voortdurend middels grootschalig onderzoek vinger aan de pols om deze veranderingen binnen de markt te kwantificeren en inzichtelijk te maken. Dat doen we onder andere door het uitvoeren van multi client onderzoeken. Enkele titels zijn:

Daarnaast wordt er veel onderzoek op maat uitgevoerd. Bijvoorbeeld op het gebied van tevredenheid met arbo-dienstverleners en salarisverwerkers, medewerkertevredenheid onderzoek, onderzoek onder uitzendbureaus, maar ook onderzoek voor ministeries en het UWV waarbij genomen maatregelen ten aanzien van de arbeidsmarkt of de positie van kwetsbare groepen, geëvalueerd worden.

Conclusr heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de aantallen buitenlandse werknemers (arbeidsmigranten) en hun huisvesting in de regio Kop van Noord Holland. 

Het rapport is in te zien, klik hier.  

 

Hieronder een voorbeeld van een onderzoek dat Conclusr heeft uitgevoerd in opdracht van de ABU over flexmigranten in Nederland:


Meer weten over deze onderzoeken of de mogelijkheden van maatwerkonderzoek, waarbij u optimaal kunt profiteren van onze kennis op het gebied van HR? Neem contact op of stuur een mail.

Lees de publicaties