De charitatieve sector: goede doelen

De charitatieve markt ontwikkelt zich: de concurrentie neemt toe en de druk van pers en publiek op goede doelen tot maximale transparantie blijft toenemen. Een optimale verhouding tussen opbrengsten en kosten van werving is dus van belang. Door marketing en communicatie verder te verfijnen kan dit bereikt worden. Een adequaat en actueel  inzicht in de ontwikkelingen binnen deze sector is daarbij onontbeerlijk. Te meer ook omdat budgetten voor goede doelen in tijden van economische teruggang onder druk staan en subsidies on hold. Hierdoor is de afhankelijkheid van deze sector van de vrijgevigheid van bedrijven en consumenten groter dan ooit.

Conclusr Research doet continue onderzoek onder consumenten en publiceert periodiek de ChariCom Monitor.

Dit is een onderzoek waarbij de markt voor charitatieve instellingen gemonitord wordt op basis van een continue proces van dataverzameling. Op jaarbasis worden er ruim 5.400 interviews uitgevoerd, waardoor invloeden van seizoenen of speciale gebeurtenissen in de resultaten van het onderzoek terug te zien zijn. In het onderzoek worden onder meer cijfers over geefgedrag achterhaald; voorkeuren voor specifieke goede doelen achterhaald en wordt er een antwoord gegeven op de vraag waarom consumenten al dan niet aan een specifiek doel geven. Belangrijkste doelstelling van het ChariCom onderzoek is om organisaties voor goede doelen continu te voorzien van inzicht in de effecten van hun activiteiten op het gebied van communicatie richting particulieren.


Ook voert Conclusr Research onderzoek uit waarbij het geefgedrag van bedrijven wordt gemeten. Dit onderzoek heeft grotendeels eenzelfde vraagstelling als de ChariCom. Daarnaast wordt voor een aantal goede doelen ook onderzoek op maat uitgevoerd.

Meer weten over de mogelijkheden over onderzoek op het gebied van charitatieve instellingen? Neem dan contact met ons op!