Publiciteitsonderzoek - onderzoek als motor voor PR

Stel: uw organisatie wil meer publiciteit halen. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf een te lage naamsbekendheid geniet, omdat uw bedrijf nieuw is of omdat uw bedrijf producten en diensten aanbiedt die uw markt nog niet in voldoende mate kent. Dan wilt u ervoor zorgen dat er ruchtbaarheid komt! Immers: een lage bekendheid draagt doorgaans niet bij aan autonome groei.


In dat geval wilt u gaan werken aan uw naamsbekendheid, middels het verspreiden van nieuws. Maar wat nu indien er te weinig nieuwswaardig materiaal voorhanden is? In dat geval kan Conclusr Research u helpen bij het uitvoeren van publiciteitsonderzoek, waarmee objectieve, onafhankelijke nieuwswaarde gecreëerd wordt.


Indien u hiernaar op zoek bent, neem dan contact op met Conclusr Research zodat we samen met u kunnen nagaan wat de uitdaging is waar uw organisatie voor staat en hoe we middels PR een grotere bekendheid voor uw organisatie kunnen genereren.