Naamsbekendheid- en imago onderzoek

Om in beeld te kunnen komen bij een potentiële klant, is het allereerst van belang dat die klant uw bedrijf kent. Tenminste van naam, maar beter nog is het wanneer de klant inhoudelijk bekend is met uw organisatie en de producten en diensten die u levert. En indien een potentiële klant producten of diensten wil afnemen, zal dat enkel gebeuren indien de potentiële klant een positief beeld heeft over uw bedrijf: het imago moet goed zijn en aansluiten bij de verwachting die de klant heeft. Dit alles wordt gemeten middels een naamsbekendheid- en imago onderzoek. Van belang bij deze studie is ook het concurrentenveld: indien een concurrent veel bekender is of een imago heeft dat beter aan sluit met de verwachtingen van de markt, zal dat de concurrentiepositie van uw bedrijf ondermijnen.


Bij naamsbekendheid en imago onderzoek krijgt u enerzijds antwoord op de vraag of de zichtbaarheid van uw bedrijf voldoende is om concurrerend te kunnen zijn en anderzijds of de performance van uw bedrijf op de belangrijkste beslissingscriteria volgens de markt toereikend is om als leverancier in beeld te komen.
Van groot belang dus om én bekend te zijn bij de doelgroep én om een goed imago te hebben.