ZZP: Pensioeninitiatief rijksoverheid voor zzp’er met name door dertigers omarmd

De plannen van de Rijksoverheid om per 1 januari 2015 een vrijwillig pensioenfonds voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in het leven te roepen, brengt weinig enthousiasme onder zzp’ers teweeg. Zo blijkt uit een grootschalige onderzoek uitgevoerd door Conclusr Research onder een representatieve groep van netto ruim 820 kleine zelfstandigen zonder personeel. 


Conclusr Research stelt vast dat dit gegeven deels te verklaren is door de relatief grote onbekendheid met de mogelijkheden die geboden worden in het kader van de opzet van deze flexibele pensioenvoorziening. Slechts 14% van de bevraagde zzp’ers geeft namelijk aan goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe regeling. Een andere verklaring is omdat door uiteenlopende redenen dit pensioenalternatief door de zzp’ers als ‘niet werkbaar’ wordt aangemerkt.

Van de zzp’ers die aangeven enigszins of goed bekend te zijn met dit initiatief (dit is 40% van alle zzp’ers), geeft 8% aan direct van deze optie gebruik te gaan maken. het overgrote deel van 69% zegt hier zeker niet op in te gaan en 23% overweegt om aan een dergelijke flexibele pensioenvoorziening deel te gaan nemen, maar niet direct bij de oprichting ervan.


Gevraagd naar de redenen waarom men zegt niet te gaan deelnemen, geeft 30% van de zzp’ers aan dat ze al een pensioenvoorziening voor zichzelf hebben afgesloten. Daarnaast vindt 19% zichzelf te oud om nog aan een dergelijk initiatief deel te gaan nemen (ruim 50% van de zzp’ers is momenteel ouder dan 50 jaar); geeft 8% aan geen vertrouwen in dit initiatief te hebben en wil 9% van de zzp’ers eerst afwachten hoe dit initiatief in de praktijk gaat uitwerken om daarna te bezien of het al dan niet zinvol voor de eigen situatie wordt gevonden.

Opvallend is verder dat de onbekendheid met het flexibel pensioeninitiatief het grootst is onder jongere zzp’ers: 21% van de 18 tot 30 jarige zzp’ers en 24% van de 30 tot 40 jarigen heeft hier nooit van gehoord. Echter, indien deze groep zegt wél bekend te zijn met het initiatief, hebben zij de grootste bereidwilligheid om meteen aan dit initiatief deel te gaan nemen. Met name geldt dit voor zzp’ers in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar. Desgevraagd zou van deze groep 26% per direct in het  pensioeninitiatief stappen.

 

(In de pdf zijn de grafieken te vinden die horen bij dit persbericht)

 

Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit het onderzoek “ZZP-er en Bedrijfsvoering” dat jaarlijks door Conclusr Research wordt uitgevoerd. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Ton Ketelaars, directeur van Conclusr Research, via 06-54744435.

Bijlage

« Terug naar nieuwsoverzicht