ZZP: Financiële risico’s van zzp’ers hoog

De financiële risico’s zijn voor veel zzp’ers hoog: slechts 54% heeft een buffer; 27% heeft financiële reserves al moeten aanspreken. Dit blijkt uit het onderzoek ZZP en Bedrijfsvoering dat recentelijk is uitgevoerd door Conclusr Research onder netto 821 zzp’ers.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat 54% van de zzp’ers eigen financiële reserves heeft om tegenvallende inkomsten uit hun onderneming op te vangen; 46% zegt hiervoor geen reserves te hebben. Als er gekeken wordt naar leeftijdsopbouw, dan zijn er nauwelijks verschillen waar te nemen, zoals te zien is in de figuur. Met andere woorden, oudere en jongere zzp’ers hebben in gelijke mate buffers opgebouwd. In de afgelopen 12 maanden heeft 27% van de zzp’ers met reserves, deze moeten aanspreken om tegenvallende inkomsten te kunnen compenseren.
Aan de zzp’ers die zeggen te beschikken over financiële reserves is tevens gevraagd naar de termijn die zij met deze reserves denken te kunnen overbruggen. Meer dan een op tien, namelijk 12%, geeft aan maximaal 2 maanden te kunnen overbruggen. 19% zegt 3 tot 6 maanden en 24% zegt voor 6 tot 12 maanden een reserve te hebben opgebouwd. En 45% van de zzp’ers met financiële reserves zegt hier meer dan een jaar mee te kunnen overbruggen.
Zzp’ers die aangeven een vast dienstverband te overwegen, houden het ook minder lang vol met hun financiële reserves: 42% van deze groep denkt het dan maximaal een half jaar te kunnen volhouden. Dit is 25% binnen de groep zzp’ers die er niet aan denkt om een vast dienstverband elders aan te gaan. Van laatstgenoemde groep denkt meer dan de helft (52%) het meer dan een jaar vol te kunnen houden, bij de zzp’ers die plannen hebben voor een dienstverband is dit percentage maar 34%.

 

(in de pdf zijn de grafieken te vinden die bij dit persbericht horen)

 

Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit het onderzoek “ZZP-er en Bedrijfsvoering” dat jaarlijks door Conclusr Research wordt uitgevoerd. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Ton Ketelaars, directeur van Conclusr Research, via 06-54744435.

Bijlage

« Terug naar nieuwsoverzicht