Mobiliteit: Benchmarkanalyse Leasemaatschappijen 2013 - 2015

Benchmarkanalyse Leasemaatschappijen 2013 - 2015:

Arval-klanten zijn in 2015 voor het 10de jaar op rij het meest tevreden; Multilease en ALD Automotive zijn de belangrijkste uitdagers

De Benchmarkanalyse Leasemaatschappijen is een onderdeel van de Conclusr Research Zakelijke Mobiliteitsmonitor: ieder jaar beoordelen 600 wagenparkbeheerders hun maatschappij op meer dan 30 aspecten van de geleverde dienstverlening.

 

Arval nog steeds de beste, op de voet gevolgd door Multilease en ALD Automotive

De resultaten van de nieuwste meting, uitgevoerd in mei 2015, laten zien dat Arval voor het tiende opeenvolgende jaar door haar klanten het best wordt gewaardeerd van alle onderzochte leasemaatschappijen. De waardering van Arval door haar klanten is uitgekomen op een 8,1. De top-3 bestaat verder uit ALD Automotive en Multilease, beide met een prima 7,9.

Direct achter de top-3 scharen zich de drie grootste leasemaatschappijen van Nederland. Alphabet kan de prachtige stijging van de waardering van haar klanten in 2013 (7,8) niet vasthouden en valt iets terug naar een 7,6. Athlon Car Lease en Leaseplan scoren lager en worden beide met een 7,5 beoordeeld.

 

Klanttevredenheid wagenparkbeheerders met hun leasemaatschappij in 2013 tot 2015

Conclusr Research heeft in de periode 2013 tot 2015 meer dan 2.000 wagenparkbeheerders die klant zijn van de 17 grootste leasemaatschappijen, bevraagd over hun tevredenheid met hun leasemaatschappij. Dit is gemeten aan de hand van 4 klanttevredenheidbepalende dimensies. Het eindoordeel van elke dimensie werd bepaald aan de hand van 5 tot 10 bevraagde aspecten per dimensie. 

Arval is met een 8,1 de onbetwiste leider van de klanttevredenheidpiramide. Daaronder vormen ALD Automotive en Multilease, beide met een schoolcijfer 7,9, een dynamische aanjagersduo: zij blijven zich verbeteren. Een aantal middelgrote leasemaatschappijen vormt een tussengroep: Dutchlease en J&T Autolease, beide met een verdienstelijke 7,7. Maatschappijen als Terberg Leasing, Business Lease en Noordlease krijgen een 7,6 als totaal schoolcijfer. De 3 grootste leasemaatschappijen behouden een stabiele positie daarachter: Alphabet doet het iets beter dan de andere twee met een 7,7. Athlon Car Lease behaalt een 7,6 en LeasePlan blijft eveneens stabiel op 7,5. De merkgebonden leasemaatschappij doen het in het algemeen redelijk: BMW (Financial Services), scoort het beste met een prima 7,7; Mercedes-Benz Charterway (bestelwagens) behaalt een 7,6 en Autopon een 7,4. Hekkensluiter in die verband is PSA finance met een 7,2.

 

Meedenken de belangrijkste bepalende factor van tevredenheid in 2014 en 2015

Bovenstaande (relatief hoge) cijfers betreffen de algemene tevredenheid van klanten met hun maatschappijen. Het verschil zit vooral in de deelaspecten van dienstverlening: van oudsher zijn de flexibiliteit van de medewerkers en hun probleemoplossend vermogen belangrijke factoren voor de hoogte van de klanttevredenheid. In 2014 en 2015 is het aspect “meedenken met de klant” als één van de 2 belangrijkste tevredenheidbepalende aspecten erbij gekomen. Het is dan ook geen toeval dat de lijstaanvoerders juist op deze aspecten hoger scoren dan de concurrentie, al is het zo dat ook zij beter kunnen en moéten presteren op deze aspecten, aangezien verbetering op deze aspecten de algemene tevredenheid sterk zal beïnvloeden.

Ook op het gebied van communicatie, zoals het beantwoorden van klantvragen, de snelheid van reageren, evenals de kwaliteit van de complete informatievoorziening, scoren de lijstaanvoerders beter dan hun concurrenten. De leasemaatschappijen die in 2014 en 2015 lager beoordeeld worden door hun klanten, laten het juist op dit aspect liggen.

De prijs is een blijvend en duidelijk aandachtspunt. Dit speelt echter geen belangrijke rol bij het bepalen van de algemene tevredenheid door de wagenparkbeheerders, ook niet tijdens de crisis. De prijs speelt juist een belangrijke rol bij het tot stand brengen van de klantrelatie, maar is daarna veel minder belangrijk voor de algemene tevredenheid.

 

Loyaliteit

Klanten van de Nederlandse leasemaatschappijen zijn over het algemeen erg loyaal aan hun huidige maatschappij. De resultaten van de benchmarkanalyse leasemaatschappijen 2013 - 2015 tonen de volgende top-3 leasemaatschappijen die over een bovengemiddeld trouwe klantgroep beschikken: Arval, Multilease en ALD Automotive.

 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Thanassis Vassiliadis - business unit manager Conclusr Research
Thanassis@conclusr.nl 
076-800 5420
 
Conclusr Research B.V.
Lage Mosten 1 - 4822 NJ Breda
076 - 8005420
www.conclusr.nl

« Terug naar nieuwsoverzicht