Alleen maar winst voor nieuwe Vodafone-Ziggo combinatie en verlies voor de markt

Breda, 2 maart 2016

Marktontwikkeling in telecomsector

Alleen maar winst  voor nieuwe Vodafone-Ziggo combinatie en verlies voor de markt

 

In februari sprak Conclusr Research op basis van een analyse op bestaand onderzoeksmateriaal al het vermoeden uit dat de aangekondigde samenwerking tussen Ziggo en Vodafone in de vorm van een gezamenlijk bedrijf voor behoorlijke verschuivingen in het telecom landschap zou kunnen gaan zorgen. Nu, ongeveer een maand later kan een eerste  balans op basis van bevraging van de markt worden opgemaakt. Conclusr Research heeft daartoe 343 ICT verantwoordelijke functionarissen van zowel grote als kleine organisaties in Nederland geïnterviewd. En de balans lijkt negatief door te slaan voor KPN en positief voor de nieuwe Vodafone-Ziggo combinatie. Maar door de inperking van het aantal partijen zal deze ontwikkeling mogelijk prijsopdrijvend gaan werken voor de markt.

Analyse

Conclusr Research heeft na de aankondiging door Vodafone en Ziggo haar lopende marktonderzoek naar Convergentie uitgebreid met de vraagstelling hoe de verschillende organisaties (klanten en niet-klanten) tegenover de nieuwe Vodafone / Ziggo combinatie staan. Gevraagd is hoe groot men de kans inschat dat men (meer) diensten op gebied van mobiele telefonie en/of datacommunicatie bij deze nieuwe combinatie gaat afnemen. Of dat men mogelijk juist afscheid denkt te gaan nemen van Vodafone-Ziggo.

Het blijkt dat een aanzienlijk  deel van de huidige Vodafone en de huidige Ziggo klanten sterk overweegt hun dataverkeer danwel hun mobiele telefonie via deze nieuwe combinatie te laten verlopen. Meer specifiek geeft 17% van de Vodafone-klanten aan ook hun dataverkeer bij deze nieuwe combinatie neer te gaan leggen en geeft 21% van de huidige Ziggo-klanten aan in die nieuwe situatie ook hun mobiele telefonie aan deze nieuwe combinatie toe te gaan vertrouwen. Het aantal bedrijven dat juist zou overwegen deze nieuwe combinatie de rug te gaan toekeren is als verwaarloosbaar klein aan te merken.

In dezelfde analyse heeft Conclusr Research eveneens gekeken naar de effecten op klanten van andere telecom partijen. En dan blijkt dat de nieuwe marktcombinatie Vodafone-Ziggo naar verwachting  verlies van klanten op zal gaan leveren voor KPN.  Conclusr Research spreekt de verwachting uit dat in deze nieuwe situatie, waarin slechts twee partijen zelfstandig het volledige portfolio aan spraak- en datadiensten aan de markt kunnen leveren, prijsstijgingen in de markt het resultaat zullen zijn.

 

Marktsituatie 2015

Jarenlang is KPN de onbetwiste marktleider in telecom diensten. Het  aangekondigde nieuwe initiatief waarbij Ziggo en Vodafone een verregaande samenwerking aangaan voor de Nederlandse markt gaat toch een zeer serieuze bedreiging vormen voor dit marktleiderschap. Conclusr Research keek naar de door haar in 2015 verzamelde marktcijfers op het gebied van vaste telefonie, mobiele telefonie, vaste datacommunicatie en mobiele datacommunicatie diensten.

Waar het om spraakdiensten (dus telefonie) gaat van bedrijven is te zien dat KPN nog steeds een zeer goede grip op de markt heeft. En dat uit zich vooral in vaste telefonie. Maar uit marktonderzoek uitgevoerd door Conclusr blijkt ook dat met name deze vaste telefonie behoorlijk onder druk. Mobiele telefonie is nog steeds een groeimarkt en met name hier is het dat de nieuwe Ziggo-Vodafone combinatie een bijzonder goede uitgangspositie lijkt te hebben en niet al te veel terrein meer hoeft goed te maken op KPN om zich marktleider (qua marktpenetratie) te mogen gaan noemen.

In datacommunicatie diensten een soortgelijk beeld. Vaste datacommunicatie is weliswaar nog groeiende als totale markt, maar mobiele datacommunicatie zit sterker in de lift. En ook hier is de nieuwe marktcombinatie een geduchte concurrent voor KPN.

 

Meer informatie over dit onderzoek en haar resultaten is verkrijgbaar via Conclusr Research.

Conclusr Research

Lage Mosten 1, 4822 NJ Breda

Postbus 38, 4840 AA Prinsenbeek

+31(0)76 - 800 54 20

www.conclusr.nl

Contactpersoon: Ton Ketelaars

E-mail: ton@conclusr.nl

Bijlage

« Terug naar nieuwsoverzicht