Onderzoek Conclusr: inzet arbodiensten

Aan algemeen directeuren, bedrijfsleiders en hoofden personeelszaken is gevraagd in hoeverre arbodienstverlening momenteel binnen het bedrijfsproces is ingeregeld; of zij een externe partij hebben ingeschakeld; wie deze externe partij is en de mate van tevredenheid met de geboden dienstverlening door deze externe arbodienstverlener.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat 69% van alle bedrijven en instellingen een externe arbodienst inschakelt; 27% zegt arbozaken intern geregeld te hebben (een interne arbodienst te hebben) en 4% van alle bedrijven geeft aan arbozaken op geen enkele manier geregeld te hebben. Deze laatste groep van 4% betreft enkel de kleinere bedrijven en instellingen tot 20 medewerkers. Doorgerekend betekent dit dat er in Nederland bijna 21.000 bedrijven en instellingen zijn die niks hebben geregeld op dit gebied. Ook valt op dat er verschillen zijn tussen de branches. Onderstaande figuur laat zien dat dit met name handel en horeca bedrijven betreft, als ook de sectoren zakelijke en overige dienstverlening. In de sectoren openbaar bestuur en industrie & nutsbedrijven worden daarentegen geen bedrijven of instellingen aangetroffen die hun arbozaken niet geregeld hebben.

Conclusr veronderstelt dat het aantal bedrijven zonder ingeregeld arbobeleid in de praktijk zelfs vele malen hoger ligt dan de eerder genoemde 21.000 bedrijven en instellingen. Dit is gebaseerd op het onderzoeksresultaat dat 27% van de bedrijven en instellingen tot 20 werknemers arbozaken ‘intern’ geregeld zegt te hebben. Conclusr verwacht dat in werkelijkheid niet 4%, maar tussen de 15% en 20% van alle bedrijven en instellingen binnen deze grootteklasse het arbobeleid niet of nauwelijks hebben gedefinieerd, laat staan praktisch hebben ingeregeld. Ter vergelijking: 22% van de bedrijven en instellingen met 20 tot 100 werknemers en 26% van de bedrijven met meer dan 100 werknemers, geven aan het arbobeleid intern te hebben geregeld terwijl mag worden aangenomen dat zij door hun omvang, meer dan de kleinste bedrijven, beter in staat zijn arbozorg intern geregeld te krijgen.

 

Zoals hierboven reeds werd aangegeven geeft 4% van de bedrijven en instellingen aan het Arbobeleid niet geregeld te hebben. Samen met de 27% bedrijven en instellingen die aangeven het interne arbobeleid zelf ingevuld te hebben, dus zonder gebruikmaking van een extern arbodienstverlener, betekent dit dat overall 31% van het Nederlandse bedrijfs- en instellingwezen geen gebruik maakt van een externe arbodienstverlener. Bijgevoegd overzicht toont de procentuele verdeling van organisaties zonder inzet van een extern arbodienstverlener naar branches en werknemersgrootteklassen.

 

Oordeel over de ingeschakelde arbodienst

Bedrijven en instellingen die wel met een externe arbodienst werken zijn gematigd positief. Desondanks is er sprake van ruim 23 duizend bedrijven en instellingen die (zeker) willen wisselen van arbodienstverlener en nog eens 22.000 bedrijven en instellingen twijfelen of ze met hun huidige dienstverlener willen blijven samenwerken de komende 12 maanden. Indien gekeken wordt naar de verschillende werknemersklassen, komt uit het onderzoek naar voren dat 16% van de grootste bedrijven en instellingen (>100 werknemers) de huidige arbodienstverlener binnen 12 maanden gaat verlaten of hierover twijfelt, bij bedrijven en instellingen van 20 tot 100 werknemers is dit 14%.

 

Bron

Bovenstaande onderzoeksresultaten komen uit het rapport NPS Onderzoek Arbodiensten. Dit onderzoek is door  Conclusr uitgevoerd in de tweede helft van 2017. In het onderzoek is ingegaan op inzet van arbodienstverleners, wie wordt ingeschakeld en of de arbodienstverlener wordt aanbevolen. Resultaten zijn gesegmenteerd naar branche, werknemersklasse en regio. In totaal is er voor dit onderzoek gesproken met 1.840 verantwoordelijken voor HR beleid in de organisatie bij bedrijven en instellingen in Nederland.

Meer weten? Mail naar willeke@conclusr.nl

« Terug naar nieuwsoverzicht